Information om målere

 

Varmeværket har flere forskellige målertyper.

Fælles for dem alle er at de viser det målte forbrug i kWh.

 

Til brug for mellemaflæsning og års- og flytteaflæsning skal bruges tre tal:

kWh

M3

Driftstimer af måleren (hrs.)

Alle tre tal skal opgives for at få den rigtige afregning.

//